Bestuur

Het bestuur van AJK Stroe Wekerom wordt gevormd door een zestal mensen uit de regio. Ieder jaar proberen we een bestuurslid op te laten volgen door een nieuwe kandidaat. Zo zorgen we voor een frisse aanpak binnen het bestuur. Dit is erg belangrijk om onze leden steeds weer van zinvolle avonden en excursies te voorzien.

Naast het overleg met het eigen bestuur vindt er ook geregeld overleg plaats met de AJK’s om ons heen. Om een voorbeeld te noemen waar dit toe kan leiden: onze sectoravond. De sectoravond houdt in dat we met buurt AJK’s en PJGU een avond organiseren wat specifiek over één sector gaat.

Hieronder is weergegeven wie tot welke functie behoord. Heb jij ook interesse om bestuurslid te worden van AJK Stroe Wekerom? Meldt dit dan bij ons, goede mensen zijn altijd welkom!

1e Voorzitter
Gerrit ter Maaten
Lage Valkseweg 173
6741 GC Lunteren
T: 06-22026262
E: gerritmaaten@gmail.com    

Secretaris
Roza Grift
Oranjestraat 8
6741 CW Lunteren
T: 06-40213879
E: roza-grift@hotmail.com  

Social Media
Anniek Bos
Grote Buntweg 3
3771 PH Barneveld
T: 06-29970354
E: anniekbos99@hotmail.com

  Penningmeester
Gert-Jan Kampert
Essenerweg 114 A
3774 LC Kootwijkerbroek
T: 06-13845254
E: gertjankampert@solcon.nl

Algemeen bestuurslid
Eelco van de Vis
Schoenlapperweg 19
3862 PL Nijkerk
T: 06-50709219
E: eelco.vandevis@gmail.com