Bestuur

Het bestuur van AJK Stroe Wekerom wordt gevormd door een zestal mensen uit de regio. Ieder jaar proberen we een bestuurslid op te laten volgen door een nieuwe kandidaat. Zo zorgen we voor een frisse aanpak binnen het bestuur. Dit is erg belangrijk om onze leden steeds weer van zinvolle avonden en excursies te voorzien.

Naast het overleg met het eigen bestuur vindt er ook geregeld overleg plaats met de AJK’s om ons heen. Om een voorbeeld te noemen waar dit toe kan leiden: onze sectoravond. De sectoravond houdt in dat we met buurt AJK’s en PJGU een avond organiseren wat specifiek over één sector gaat.

Hieronder is weergegeven wie tot welke functie behoord. Heb jij ook interesse om bestuurslid te worden van AJK Stroe Wekerom? Meldt dit dan bij ons, goede mensen zijn altijd welkom!

 

1e voorzitter
Dick Kampert  

Penningmeester
Dennis Minnen

1e secretaris
Eelco Jansen

  2e secretaris
Gerben van Veldhuizen  

Algemeen bestuurslid
Gerrit ter Maaten

Algemeen bestuurslid
Bernard ter Maten